Saltar al contingut principal

Organisme: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 25.000 €