Saltar al contingut principal

Organisme: Consorci de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Consorci de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 309.660 €