Saltar al contingut principal

Organisme: Banc d'Espanya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: Banc d'Espanya

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 12.000 €