Saltar al contingut principal

Organisme: Banc d'Espanya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Banc d'Espanya

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 14.000 €