Saltar al contingut principal

Organisme: cambres de Comerç de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: cambres de Comerç de Catalunya

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 24.000 €