Saltar al contingut principal

Organisme: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: centres maternals de Catalunya de la xarxa sanitària pública i privada

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 60.000 €