Saltar al contingut principal

Organisme: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d'Espanya

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 49.122 €