Saltar al contingut principal

Organisme: consells comarcals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: consells comarcals

Nombre d'actuacions: 3

Cost directe estimat: 29.714 €