Saltar al contingut principal

Organisme: consells comarcals

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: consells comarcals

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 26.036 €