Saltar al contingut principal

Organisme: empreses generadores de residus

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: empreses generadores de residus

Nombre d'actuacions: 2

Cost directe estimat: 85.000 €