Saltar al contingut principal

Organisme: entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: entitats explotadores de plantes de tractament de residus

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 30.000 €