Saltar al contingut principal

Organisme: Institut Social de la Marina

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: Institut Social de la Marina

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 22.000 €