Saltar al contingut principal

Organisme: Ponència Ambiental

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2017

Organisme: Ponència Ambiental

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 4.000 €