Saltar al contingut principal

Organisme: resta del subsector de la Generalitat

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2021

Organisme: resta del subsector de la Generalitat

Nombre d'actuacions: 1

Cost directe estimat: 29.000 €