Saltar al contingut principal

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Origen de la informació: recollida directa de dades mitjançant una operació de camp

Nombre d'actuacions: 47

Cost directe estimat: 3.591.032 €