Saltar al contingut principal

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Programa anual d'actuació estadística: 2019

Origen de la informació: síntesi i conciliació de fonts

Nombre d'actuacions: 31

Cost directe estimat: 1.118.000 €