Saltar al contingut principal

Estadística de població resident a l'estranger

Codi: 01 01 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE) amb la darrera inscripció padronal en un municipi de Catalunya. Inclusió de les dades relatives a les noves inscripcions al Registre de matrícula dels consolats espanyols a l'estranger.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: persones

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de naixement, país de residència

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 1 de gener del 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010102

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021