Saltar al contingut principal

Sèries històriques de la població catalana

Codi: 01 01 05PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 01. Evolució i estructura de la població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Obtenció de sèries estadístiques demogràfiques relatives a l'activitat econòmica, a partir de la recopilació de les dades dels censos i padrons de població, amb especial atenció a la informació metodològica i a l'àmbit territorial.

Fases del procés estadístic: disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, activitat econòmica, ocupació i professió

Desagregació territorial dels resultats: províncies, Catalunya

Període de referència: es difonen resultats dels censos històrics del segle XIX i de començaments del segle XX

Periodicitat: altres periodicitats

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 2n semestre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010105

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020