Saltar al contingut principal

Censos de població i habitatges

Codi: 01 02 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 02. Censos de població i habitatges

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 5.000 €

Ressenya: Participar en la preparació del projecte metodològic del Cens de població i habitatges 2021.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.