Saltar al contingut principal

Enquesta contínua de llars

Codi: 01 03 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 19.000 €

Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident a les llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta presencial, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, país de naixement, nivell educatiu, relació amb l'activitat, composició de la llar i característiques de l'habitatge

Desagregació territorial dels resultats: províncies, Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019