Saltar al contingut principal

Enquesta contínua de llars

Codi: 01 03 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 15.000 €

Ressenya: Actualització de les variables relatives a la població, a la composició de les llars i les famílies i a les característiques de l'habitatge.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: població resident a les llars, llars, habitatges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta presencial

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nacionalitat, país de naixement, composició de la llar, segones generacions, característiques de l'habitatge

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: maig del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010301

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021