Saltar al contingut principal

Estadística de matrimonis

Codi: 01 03 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de matrimonis a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de matrimonis, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: matrimonis, cònjuges

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, tipus de matrimoni, estat civil anterior, nivell d'instrucció i nacionalitat

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010302

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019