Saltar al contingut principal

Estadística de nul·litats, separacions i divorcis

Codi: 01 03 03PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 12.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de divorcis, separacions i nul·litats procedents de les butlletes de sentències d'aquests actes dictats pels òrgans judicials.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: divorcis, separacions i nul·litats

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, estat civil, demandant, any de celebració, durada del matrimoni

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, províncies

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: octubre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010303

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.