Saltar al contingut principal

Estadística dels domicilis padronals de la ciutat de Barcelona

Codi: 01 03 04PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 03. Llars i famílies

Organismes responsables: Ajuntament de Barcelona

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Elaboració de les taules estadístiques resultants de l'explotació del Padró continu de població de la ciutat de Barcelona per al coneixement de l'estructura i els tipus de domicilis padronals.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió.

Informant: persona física

Unitat d'informació: llars

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, nombre de persones al domicili, característiques de les persones que conviuen al domicili, tipologia i estructura dels domicilis

Desagregació territorial dels resultats: seccions censals, inframunicipal, municipi de Barcelona, barris, districtes

Període de referència: 2019 (lectura del Padró municipal d'habitants a 1 de gener)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juliol del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010304

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.