Saltar al contingut principal

Estadística de naixements

Codi: 01 04 01PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Creació de l'arxiu estadístic de parts a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil. Explotació de l'arxiu estadístic de parts, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements segons les variables de classificació demogràfiques d'interès, com ara el sexe, l'edat i la nacionalitat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'onomàstica sobre els noms dels nadons.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: progenitors, parts

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels progenitors, pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2019