Saltar al contingut principal

Estadística de naixements

Codi: 01 04 01PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Explotació de l'arxiu estadístic de parts, amb l'obtenció de les corresponents tabulacions estadístiques de naixements segons les variables de classificació demogràfiques d'interès i l'elaboració dels indicadors demogràfics de natalitat i fecunditat. L'explotació de la informació sobre els noms que inclou la butlleta de part permet l'obtenció de l'estadística onomàstica sobre els noms dels nadons. Creació de l'arxiu estadístic de parts a partir de la informació inclosa en les butlletes estadístiques que els ciutadans emplenen arran de la declaració d'aquest fet davant del Registre Civil.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, persona física

Unitat d'informació: parts, naixements, progenitors, nascuts vius, morts fetals tardanes

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, lloc de residència, estat civil, situació de convivència, nacionalitat, professió i nivell d'instrucció dels progenitors, pes del nadó i maturitat, multiplicitat i normalitat del part

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2018,2019 (dades definitives 2018 i dades provisionals 2019)

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: setembre del 2020 dades provisionals

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010401

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020