Saltar al contingut principal

Estadística de defuncions

Codi: 01 04 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 04. Naixements i defuncions

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 14.000 €

Ressenya: Actualització de l'Estadística de defuncions i dels indicadors de mortalitat elaborats a partir de les estadístiques de moviment natural de la població. S'elabora la tabulació de les defuncions, la taula de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada per edat, utilitzant el patró estàndard europeu.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: diferents indicadors (anys d'esperança de vida, taxa per 100.000 habitants, etc)

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, funcions de la taula de vida, mortalitat estandarditzada

Desagregació territorial dels resultats: comarques i Aran, províncies, municipis, municipis de 50.000 habitants i més, Catalunya, àmbits del Pla territorial

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: gener del 2019

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/010402

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.