Saltar al contingut principal

Indicadors de mobilitat

Codi: 01 07 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 2.000 €

Ressenya: Recull d'indicadors i estadístiques de mobilitat que serveixen com a instrument de planificació i anàlisi de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa pública

Unitat d'informació: mobilitat

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, indicadors i estadístiques sobre els diferents tipus de transport (terrestre, marítim, aeri), trànsit i d'altres vinculats a la mobilitat

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010704

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.