Saltar al contingut principal

Enquesta de la mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran

Codi: 01 07 09PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat, Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: En el transcurs de l'any 2021 es duran a terme els treballs metodològics de l'Enquesta de mobilitat quotidiana (EMQ) a l'Alt Pirineu i Aran, com ara el dimensionament de la mostra i el disseny del qüestionari, per tal d'analitzar la mobilitat quotidiana dels residents d'aquest àmbit territorial. L'objectiu de l'enquesta és recollir informació relativa a tots els desplaçaments que els entrevistats han declarat haver realitzat el dia anterior a l'entrevista. L'univers de l'enquesta és la població de 4 anys i més resident a l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran. Per tal de recollir informació relativa a dissabte o festiu, en les entrevistes realitzades en dilluns es preguntarà també sobre la mobilitat del divendres, dissabte i diumenge anteriors.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/010709

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.