Saltar al contingut principal

Projeccions de llars base 2018

Codi: 01 08 04PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 08. Projeccions de població

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Centre d'Estudis Demogràfics

Cost directe estimat: 45.000 €

Ressenya: Publicació de les projeccions de llars base 2018, desagregades per nombre de persones, sexe i edat. Es proporcionen els resultats any per any per al període 2018-2038 per a Catalunya i per al període 2018-2033 per comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i el municipi de Barcelona.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, grandària de la llar

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, províncies, municipi de Barcelona

Període de referència: 2018-2038

Periodicitat: quinquennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: novembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/010804

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020