Saltar al contingut principal

Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials

Codi: 02 01 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 22.500 €

Ressenya: Estimació de síntesi a partir de les principals fonts de l'estadística territorial a fi d'obtenir la renda familiar i els seus components per a totes les comarques i municipis de més de 5.000 habitants i resta de capitals comarcals.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració local, Administració pública, compte de cotització

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: renda familiar disponible, ingressos i despeses del sector institucional de les llars

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran, municipis, capitals de comarca, municipi de Barcelona, municipis de 50.000 habitants i més

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: abril del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020105

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020