Saltar al contingut principal

Previsions macroeconòmiques

Codi: 02 01 09PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 16.000 €

Ressenya: Elaboració de les previsions de les principals macromagnituds de l'economia catalana i dels factors fonamentals que les expliquen.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: creixement del PIB i dels diferents components de la demanda interna i externa, evolució prevista de l'ocupació i de la taxa d'atur

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019,2020

Periodicitat: semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: semestres del 2019 (juny i novembre del 2019)

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020109

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.