Saltar al contingut principal

Compte satèl·lit de l'esport

Codi: 02 01 10PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Departament de la Presidència

Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de Catalunya

Cost directe estimat: 84.000 €

Ressenya: La metodologia del Sistema Europeu de Comptes defineix les característiques generals de la comptabilitat nacional i permet una descripció sistemàtica de les diferents fases del procés econòmic. Malgrat la rellevància d'aquesta estadística, hi ha necessitats específiques d'informació que no es poden satisfer mitjançant el sistema de comptes i, en conseqüència, es proposa la utilització de comptes satèl·lit independents. L'anàlisi del paper de l'esport requereix una comptabilitat satèl·lit per obtenir una informació exhaustiva, coherent i integrada en els comptes nacionals. Per tal de millorar-ne la capacitat explicativa, els comptes satèl·lit presenten taules estadístiques que detallen específicament les activitats o productes objecte del seu interès, incorporen informació no monetària i modifiquen instrumentalment alguns conceptes bàsics. Durant l'any 2020, en paral·lel al desenvolupament de les Taules Input-Output, es farà un estudi de viabilitat del compte satèl·lit que inclou la possibilitat d'ampliar el Marc Input-Output de Catalunya amb els sectors institucionals, la matriu de comptabilitat social i una matriu sobre les estructures d'ocupació.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020110

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.