Saltar al contingut principal

Predicció en temps real del PIB de Catalunya

Codi: 02 01 11PAAE: 2020Tipus: nova

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Cost directe estimat: 25.000 €

Ressenya: Manteniment, gestió i actualització d'un procediment per a l'obtenció d'una estimació en temps real de la variació del PIB trimestral mitjançant mètodes directes. La metodologia es basa en models factorials dinàmics que permeten actualitzar ràpidament les estimacions quan s'incorporen o es revisen les dades de conjuntura econòmica.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020111

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.