Saltar al contingut principal

Índex de vendes en grans superfícies

Codi: 02 03 05PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 24.500 €

Ressenya: Execució d'una enquesta dirigida als establiments comercials al detall definits com a grans superfícies no especialitzades, és a dir, amb una superfície mínima de vendes de 2.500 m2, que operen a Catalunya, per obtenir un indicador mensual de l'evolució del volum de vendes.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses comercials

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: índex de vendes, alimentació i no alimentació, a preus corrents i constants

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019-2020 (mesos de novembre del 2019 fins a octubre del 2020)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/020305

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020