Saltar al contingut principal

Clima exportador

Codi: 02 03 11PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 24.000 €

Ressenya: Anàlisi estadística i econòmica d'una enquesta a empresaris per conèixer l'evolució conjuntural de les exportacions de Catalunya i les seves expectatives.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: cartera de comandes (global, per sectors i per dimensió d'empresa), activitat exportadora, preus d'exportacions, preus internacionals, marges comercials, expectatives de les exportacions per mercats i perspectives d'obertura a nous mercats

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020311

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.