Saltar al contingut principal

Indicadors de fires

Codi: 02 03 12PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.295 €

Ressenya: Obtenir dades de diferents indicadors firals a fi i efecte de facilitar als operadors econòmics, a les empreses i als visitants unes previsions perquè puguin elaborar el seu calendari de participació i visita a les fires catalanes. Durant el darrer trimestre de l'any 2020 es publiquen les dades de les dates de celebració de les activitats firals de l'any següent, i també altres indicadors corresponents a les darreres edicions de les fires.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració local, altres organismes o institucions

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: superfície neta d'exposició contractada, expositors directes i visitants de les fires catalanes; dates de celebració de les activitats firals de l'any següent

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 1r semestre del 2022

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020312

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.