Saltar al contingut principal

Estadística d'expectatives industrials

Codi: 02 03 13PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Disposar d'un indicador qualitatiu de les expectatives empresarials en el sector de la indústria a Catalunya, mitjançant l'anàlisi estadística i econòmica de l'Enquesta de conjuntura industrial que realitza el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió.

Informant: empresa

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: cartera de comandes (totals i estrangeres), estocs de productes acabats, producció i tendència per grups de destinació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020,2021

Periodicitat: mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020313

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.