Saltar al contingut principal

Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia

Codi: 02 07 03PAAE: 2021Tipus: nova

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 07. R+D+I

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Definició d'una publicació sobre sectors i productes considerats d'alta tecnologia (sectors industrials o de serveis) que reculli informació com ara el nombre d'empreses, la intensitat en innovació, les persones ocupades o la despesa en R+D, entre altres indicadors, i afegir aquesta informació a la ja existent sobre les exportacions i les importacions de productes considerats d'alta tecnologia. En aquest sentit es publicarà informació dels sectors industrials de nivell tecnològic alt i mitjà alt i dels serveis de tecnologia alta o punta.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, centre d'ensenyament superior, empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: sexe, nombre d'empreses, persones ocupades, personal en R+D, despesa en R+D, empreses innovadores, despesa en innovació i la seva distribució per tipus d'innovació, valor de la producció, valor de les exportacions, volum de negoci, empreses amb connexió a Internet, empreses amb banda ampla, empreses amb pàgina web

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: —

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020703

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.