Saltar al contingut principal

Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars

Codi: 02 08 02PAAE: 2019Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Cost directe estimat: 50.000 €

Ressenya: Disseny de l'operació i execució del treball de camp de l'Enquesta territorial sobre TIC a les llars, amb els objectius d'obtenir per a Catalunya indicadors addicionals als de l'Enquesta sobre TIC a les llars de l'INE i d'elaborar estimacions territorials dels principals indicadors d'equipament i ús de les TIC mitjançant la metodologia d'estimació de petites àrees. Els resultats finals s'homogeneïtzen amb els obtinguts de l'explotació de l'Enquesta sobre TIC que realitza l'INE.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: llar, persona física

Unitat d'informació: llars, població de 16 anys i més

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, disponibilitat d'ordinador a l'habitatge, connexió a Internet a l'habitatge, ús de l'ordinador, ús d'Internet, comerç electrònic

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, àmbits del Pla territorial, comarques i Aran

Període de referència: 2019

Periodicitat: biennal

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/020802

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.