Saltar al contingut principal

Estadística sobre equipament i ús de TIC als centres educatius

Codi: 02 08 04PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Departament d'Educació

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 9.000 €

Ressenya: Obtenció d'informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

Fases del procés estadístic: recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: centre educatiu

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: equipaments i usos informàtics als centres

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, serveis territorials

Període de referència: 2020-2021

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020804

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Informació sobre l'equipament en noves tecnologies i els usos que se'n fa als centres docents que imparteixen educació primària i secundària.

Referència temporal de les dades: 2020-2021

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, serveis territorials

Resultats publicats:

Estadística d'equipaments i usos TIC als centres educatius

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.