Saltar al contingut principal

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC

Codi: 02 08 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 08. TIC

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector de les TIC per a Catalunya a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial i del sector serveis i altra informació estadística disponible. Aquesta tasca es durà a terme segons la delimitació del sector de les TIC proposada per l'OCDE.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: empreses

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d'explotació, nombre d'empreses, persones ocupades, persones assalariades, volum de negoci, consums i treballs fets per altres empreses, despeses en serveis exteriors, despeses personal, personal en R+D, despesa en R+D interna, despesa en innovació tecnològica, indicadors d'ús de les TIC i del comerç electrònic, valor de la producció de béns TIC, exportacions, importacions, taxa cobertura

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/020805

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Tabulació específica per a les empreses industrials i de serveis del sector TIC per a Catalunya segons la delimitació del sector TIC proposada per l'OCDE. Presenta estimacions de les principals macromagnituds, del nombre d'empreses i de persones ocupades, i de variables empresarials com el volum de negoci o les despeses de personal. També inclou informació sobre despesa en R+D i innovació tecnològica, indicadors d'ús de les TIC i sobre el comerç amb l'estranger de béns TIC.

Referència temporal de les dades: 2019

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadística i comptes de les empreses del sector TIC (EMPTIC)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.