Saltar al contingut principal

Estadística de la ramaderia

Codi: 03 01 03PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 01. Sector agrari

Organismes responsables: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 150.000 €

Ressenya: Estimació dels efectius ramaders (desagregats segons la normativa de la Unió Europea), sacrifici de bestiar i altres produccions ramaderes (llet, ous per a consum humà, llana, mel i cera), elaborada a partir d'enquestes i registres administratius.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió.

Informant: Administració pública, empresa, persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica, enquesta presencial, enquesta per correu postal, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: censos i capacitats de les explotacions ramaderes

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, comarques i Aran, províncies, municipis

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual, mensual, semestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: juny del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030103

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.