Saltar al contingut principal

Balanç energètic

Codi: 03 02 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 02. Energia

Organismes responsables: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 11.000 €

Ressenya: Quantificar les disponibilitats i les utilitzacions per a cada font d'energia per construir el balanç energètic de Catalunya i reflectir l'evolució temporal.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, altres organismes o institucions, empresa, empresa pública, establiment

Unitat d'informació: empreses distribuïdores d'energia, empreses comercialitzadores d'energia, empreses de distribució de gas natural, empreses de comercialització de gas natural, empreses productores de productes petroliers líquids, empreses productores i distribuïdores de combustibles sòlids, empreses titulars d'establiments industrials, empreses titulars de centrals elèctriques

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta per correu electrònic, enquesta per correu postal, enquesta via web

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producció d'energia primària, saldo importacions/exportacions, consum d'energia primària, transformació de l'energia, energia disponible per al consum final, usos no energètics de l'energia, consum final d'energia

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2019

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030201

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.