Saltar al contingut principal

Estadística de l'audiovisual

Codi: 03 06 02PAAE: 2020Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 06. Serveis

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Departament de Cultura, Departament de la Presidència, Institut Català de les Empreses Culturals

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 11.150 €

Ressenya: Explotació específica de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis a Catalunya i d'altres enquestes del sector audiovisual per conèixer l'evolució de la producció, la despesa i l'ocupació dels seus professionals. Aquesta actuació també inclou el tractament d'arxius administratius que regulen l'activitat del sector i l'explotació d'operacions estadístiques adreçades a la població en aquest àmbit.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, establiment

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, valor de la producció, valor afegit brut, consum intermedi, despeses de personal, excedent brut d'explotació, productivitat, mitjana anual d'ocupació, producció de llargmetratges, espectadors de cinema, sales i pantalles de cinema, recaptació del cinema, pel·lícules exhibides, temps de notícies, equipaments audiovisuals, assistència al cinema i audiències de ràdio i televisió

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2018

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: desembre del 2020

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2020/030602

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2020