Saltar al contingut principal

Estadística del transport ferroviari

Codi: 03 07 01PAAE: 2023Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 750 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents del transport ferroviari dels diferents operadors (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya -inclou els cremalleres-, Renfe, metro i tramvies), per tal de conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit ferroviari.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: transport ferroviari

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: demanda de transport ferroviari (nombre de viatgers i volum de mercaderies), quilòmetres de via, nombre d'estacions per a cadascuna de les tipologies de transport ferroviari

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits

Període de referència: 2022

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2023

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2023/030701

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.