Saltar al contingut principal

Estadística del transport aeri

Codi: 03 07 02PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: —

Cost directe estimat: 1.500 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles del transport aeri dels aeroports de Barcelona, Girona, Reus i Lleida-Alguaire, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit de mercaderies i passatgers a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: aeroports

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'aeronaus, passatgers i mercaderies als aeroports catalans

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, altres àmbits, aeroports

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030702

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.