Saltar al contingut principal

Estadística del transport per cable

Codi: 03 07 05PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables: Departament de Territori i Sostenibilitat

Organismes col·laboradors: operadors del transport

Cost directe estimat: 750 €

Ressenya: Tractament estadístic de dades administratives disponibles provinents de les diferents empreses de funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires, per conèixer el volum i les dades bàsiques de trànsit del transport per cable a Catalunya.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública, empresa, empresa pública

Unitat d'informació: funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre de viatgers i recaptació en els funiculars, telefèrics, telecabines i telecadires (incloent teleesquís) de Catalunya

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2020

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 3r trimestre del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030705

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.