Saltar al contingut principal

Estadística de les autoritzacions del transport

Codi: 03 07 06PAAE: 2023Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 07. Transport

Organismes responsables

  • Departament de Territori. Òrgans estadístics: Subdirecció General d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial

Organismes col·laboradors

Cost directe estimat: 6.000 €

Ressenya: Explotació d'una part de la informació del directori de les empreses de transport, gestionada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, corresponent a les autoritzacions del transport per carretera. Les autoritzacions són els permisos administratius per a l'exercici de l'activitat del transport i que es materialitza en la targeta de transport. En el cas del transport de mercaderies, les autoritzacions s'atorguen a cada vehicle, mentre que en el cas del transport de passatgers i passatgeres s'atorguen a l'empresa que desenvolupa l'activitat.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: Administració pública

Unitat d'informació: autoritzacions de transport

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: nombre d'autoritzacions concedides per tipologies de vehicles de transport: viatgers (taxis i VTC, autobusos de servei públic i privat i transport sanitari) i mercaderies (servei públic, que inclou tant els vehicles pesants com els lleugers, i el servei privat)

Desagregació territorial dels resultats: províncies

Període de referència: 2022

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: 4t trimestre del 2023

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2023/030706

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.