Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera

Codi: 03 08 01PAAE: 2021Tipus: consolidada

Àmbit: 03. Sectors econòmicsSubàmbit: 03 08. Turisme

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Empresa i Coneixement, Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 22.200 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya, segons procedència, marques turístiques i categories, de l'Enquesta d'ocupació hotelera d'àmbit estatal per conèixer el nombre de viatgers i de pernoctacions i el grau d'ocupació dels establiments hotelers.

Fases del procés estadístic: especificació de necessitats, disseny, construcció, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments hotelers

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: viatgers, pernoctacions, grau d'ocupació per categories i procedència

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, marques turístiques

Període de referència: 2020-2021 (mesos de desembre del 2020 fins a novembre del 2021)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2021

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2021/030801

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2021